tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació   més informació

notificacions electròniques

Aquest servei us  permetrà veure totes les vostres notificacions emeses per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i gestionar-les mitjançant el vostre certificat digital.

verificació de documents

A partir del codi de verificació que apareix imprès als documents emesos per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, es podrà verificar el contingut d'aquests així com la seva autenticitat.

 més informació  més informació

carpeta del ciutadà

L'accés a la carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals, d'empadronament o altres existents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per tal de fer més àgils les vostres gestions i disposar en tot moment de tota la informació.

catàleg de procediments

Informes relatius als procediments administratius que són competència de les àrees i organismes autònoms de caràcter administratiu de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

 més informació  més informació