seu electrònica

seu electrònica (5)

Divendres, 21 Novembre 2014 00:00

Avís legal

Escrit per

Avís legal de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

En compliment amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informam què:

  • El domini www.santllorenç.es és titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, i es tracta d'un lloc web posat a disposició de qualsevol usuari/a amb l'objectiu de subministrar informació dels diferents serveis i gestions pròpies de l'organització municipal.
  • L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb CIF P-0705100-F, és una Administració Local domiciliada als efectes de la present informació a: la Plaça de l'Ajuntament, número 1, 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)

Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)
Telèfon: 971 838 393 · Fax: 971 838 094
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, software, links i resta de continguts audiovisuals o sonors i codi font...), estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que apareixi en aquest lloc web és propietat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'/la usuari/a té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits a l'apartat anterior sense autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. S'autoritza la impressió i descàrrega d'extractes dels continguts d'aquest lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat.

En aquest lloc web oficial l'/la usuari/a podrà trobar diversos enllaços que el conduïran a pàgines web independents d'aquesta amb la finalitat de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb la nostra organització municipal i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual què, en el seu cas, puguin correspondre als seus autors. Així i tot, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços. Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, previa sol·licitud i autorització d'aquests, hauran de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

L'/la usuari/a s'abstindrà d'utilitzar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol tipus de dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització de la seu Web i/o els seus continguts.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d'aquesta pàgina Web, ni del contingut i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti a la seu Web o de la que es remeti a partir dels enllaços i altres sistemes. Els continguts proporcionats mitjançant aquesta pàgina Web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l'ús què d'aquests pugui l'/la usuari/a i les eventuals conseqüències, mals o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'/la usuari/a. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap tipus de responsabilitat per mals i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar-se per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris/es accedir a llocs Web que perteneixen i/o són gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produïr qualsevol tipus de mals en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret d'exercir les accions legals que consideri adients derivades de qualsevol dels usos ilícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

requisits tecnològics

Escrit per

1. Certificats digitals

Per tal de registrar l'entrada telemàtica de documents al Registre Electrònic, o en aquells tràmits on es requereixi identificació i/o signatura electrònica, caldrà fer ús d'un certificat vàlid de la relació de certificats acceptats.

2. Sistemes operatius suportats

La compatibilitat dels serveis oferts a la seu electrònica de l'Ajuntament està garantida per a equips:

  • Windows XP (32 i 64 bits)
  • Windows 7 (32 i 64 bits)

3. Navegadors suportats

Els serveis de la seu electrònica de l'ajuntament estan desenvolupats per a ser compatibles amb els navegadors:

  • Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior

4. Java

Per a aquells tràmits que requereixin la signatura electrònica, és necessari que l'equip tingui instal·lat Java versió 7 (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads), així com habilitar l'execució de Java i descàrrega d'applets en la configuració del navegador.

5. JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

certificats acceptats

Escrit per

Identificació dels ciutadans

Actualment, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar admet els següents sistemes d'identificació per a tots els ciutadans:

  • DNI Les persones físiques poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat en les seves relacions per mitjans electrònics amb l'Ajuntament. El règim i efectes de dit document es regeix per la seva normativa reguladora.
  • Certificat de la FNMT Els ciutadans també podran utilitzar el certificat Clase 2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre quan sigui necessari garantir l'autenticitat i la integritat dels documents signats i el tràmit que vulguin dur a terme exigeixi el grau de seguretat ofert per aquest certificat, que permet la emissió d'una signatura avançada.

Sistemes de signatura electrònica en relació amb els diferents tràmits

L'Ajuntament publicarà a la seu electrònica la relació de sistemes de signatura admesos, vinculats als diferents tràmits que poden realitzar-se electrònicament amb l'Ajuntament, en funció del grau de seguretat que requereixi el tràmit, seguint el criteri de la proporcionalitat entre el tràmit i el nivell de seguretat exigit a la signatura.

Dimecres, 12 Novembre 2014 00:00

certificat de seu i relació de segells electrònics

Escrit per

Identificació de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Identificació de la Seu Electrònica

Aquesta seu s'identifica mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat de dispositiu segur que identifica el domini de la seu i que ha estat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J). En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre dóna garanties de l'autenticitat del lloc, així com la titularitat del certificat a nom de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les dades de l'emisor.

Podeu comprovar la validesa d'aquesta Seu Electrònica en el validador de la FNMT.


Sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada

Amb certificat de segell d'òrgan emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J) s'efectua:

  • Generació de còpies autèntiques de sol·licituds, escrits o comunicacions lliurades al registre telemàtic.
  • Signatura de les actuacions administratives automatitzades per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

seu electrònica

Escrit per

La seu electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament mitjançant la qual els ciutadans poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. D'acord amb això es configura com una oficina virtual de l'Ajuntament a la que es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament o directament a través de l'adreça https://ovac.santllorenc.es.

És titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb domicili a la plaça de l'Ajuntament, número 1 de Sant Llorenç des Cardassar i amb CIF número P-0705100F, la qual garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a tramés de la mateixa. La seva gestió i administració corresponen a la Secretaria de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardasssar, que podrà delegar la seva administració en els serveis o unitats responsables per raó de la matèria.

Contacte

Departament de Noves Tecnologies
C/ Major, 45
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.