administració electrònica

 

Els darrers anys, amb l'entrada a l'era Internet a les administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics.

L'Administració electrònica és el model d'Administració pública basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l'Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions.

L'Administració electrònica a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aportarà beneficis importants, tant per a la ciutadania com per al mateix Ajuntament.

Mateu Puigròs Sureda

 

Per a la ciutadania:

accesibilitat als serveis públics 24 hores x 7 dies
simplicitat en les tramitacions amb l'Ajuntament
rapidesa i agilitat en l'obtenció del servei requerit
eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l'Ajuntament
aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació de l'accés a les noves tecnologies...
 

Per a l'Ajuntament:

millora del servei i, per tant, de la imatge de l'Ajuntament
millora de l'eficiència interna
integració dels diferents canals de prestació
foment de l'ús generalitzat de les noves tecnologies
generació de fortes economies d'escala (costos de transacció més baixos)
impuls profund de la transformació de l'Ajuntament

En aquest espai podeu conèixer una mica més prop què és l'administració electrònica, com funciona a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, com podeu relacionar-vos electrònicament amb l'Ajuntament, etc.