certificat de seu i relació de segells electrònics

Identificació de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Identificació de la Seu Electrònica

Aquesta seu s'identifica mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat de dispositiu segur que identifica el domini de la seu i que ha estat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J). En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre dóna garanties de l'autenticitat del lloc, així com la titularitat del certificat a nom de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les dades de l'emisor.

Podeu comprovar la validesa d'aquesta Seu Electrònica en el validador de la FNMT.


Sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada

Amb certificat de segell d'òrgan emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J) s'efectua:

  • Generació de còpies autèntiques de sol·licituds, escrits o comunicacions lliurades al registre telemàtic.
  • Signatura de les actuacions administratives automatitzades per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.