certificats acceptats

Identificació dels ciutadans

Actualment, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar admet els següents sistemes d'identificació per a tots els ciutadans:

  • DNI Les persones físiques poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat en les seves relacions per mitjans electrònics amb l'Ajuntament. El règim i efectes de dit document es regeix per la seva normativa reguladora.
  • Certificat de la FNMT Els ciutadans també podran utilitzar el certificat Clase 2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre quan sigui necessari garantir l'autenticitat i la integritat dels documents signats i el tràmit que vulguin dur a terme exigeixi el grau de seguretat ofert per aquest certificat, que permet la emissió d'una signatura avançada.

Sistemes de signatura electrònica en relació amb els diferents tràmits

L'Ajuntament publicarà a la seu electrònica la relació de sistemes de signatura admesos, vinculats als diferents tràmits que poden realitzar-se electrònicament amb l'Ajuntament, en funció del grau de seguretat que requereixi el tràmit, seguint el criteri de la proporcionalitat entre el tràmit i el nivell de seguretat exigit a la signatura.