requisits tecnològics

1. Certificats digitals

Per tal de registrar l'entrada telemàtica de documents al Registre Electrònic, o en aquells tràmits on es requereixi identificació i/o signatura electrònica, caldrà fer ús d'un certificat vàlid de la relació de certificats acceptats.

2. Sistemes operatius suportats

La compatibilitat dels serveis oferts a la seu electrònica de l'Ajuntament està garantida per a equips:

  • Windows XP (32 i 64 bits)
  • Windows 7 (32 i 64 bits)

3. Navegadors suportats

Els serveis de la seu electrònica de l'ajuntament estan desenvolupats per a ser compatibles amb els navegadors:

  • Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior

4. Java

Per a aquells tràmits que requereixin la signatura electrònica, és necessari que l'equip tingui instal·lat Java versió 7 (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads), així com habilitar l'execució de Java i descàrrega d'applets en la configuració del navegador.

5. JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Més en aquesta categoria: « Avís legal