Pagines estàtiques

Pagines estàtiques (13)

Dijous, 24 Novembre 2016 09:15

formulari de subscripció

Escrit per

 

 

* camp obligatori
Llistes de subscripció
 
Dilluns, 03 Octubre 2016 17:32

registre electrònic i tràmits

Escrit per

registre general de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

El Registre General, és l'instrument que ha establert l'Administració per controlar el flux de comunicació entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s'ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

canal electrònic (mitjançant internet)

Funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l'establerta per la Seu Electrònica.

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents en el Catàleg de Procediments i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d'aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades mitjançant el model o sistema electrònic d'instància genèrica.

Abans d'utilitzar la instància genèrica en línia cal:

 • Comprovar que no existeixi un tràmit específic al Catàleg de Procediments que permeti realitzar la mateixa gestió. En cas que realitzeu peticions mitjançant la instància genèrica els quals tinguin un tràmit específic en el Catàleg de Procediments, rebreu un correu electrònic indicant quin és el tràmit correcte que haureu de fer server per a fer efectiva la vostra sol·licitud. En aquest cas, la sol·licitud realitzada mitjançat instància genèrica no tindrà cap efecte.
 • Disposar de certificat digital acceptat per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (comprovar els certificats acceptats).
 • En cas d'haver d'adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents digitals.

CIUTADANS: Instància genèrica (amb certificat)

EMPRESES: Instància genèrica (amb certificat)

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Quan per raon tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s'avisarà als usuaris des de la Seu Electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

canal presencial

Funciona tots els dies de l'any que siguin hàbils al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Descarrega el model de petició autoemplenable (presencial) (PDF)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Vegeu els horaris i adreces dels registres.

 

Instrucció per al funcionament del Registre General (PDF)
Dilluns, 03 Octubre 2016 17:23

publicitat oficial

Escrit per

 Aquí trobareu els anuncis, edictes, licitacions, adjudicacions, documentació i altra informació publicada per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació més informació

 

 

tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació   més informació

notificacions electròniques

Aquest servei us  permetrà veure totes les vostres notificacions emeses per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i gestionar-les mitjançant el vostre certificat digital.

verificació de documents

A partir del codi de verificació que apareix imprès als documents emesos per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, es podrà verificar el contingut d'aquests així com la seva autenticitat.

 més informació  més informació

carpeta del ciutadà

L'accés a la carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals, d'empadronament o altres existents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per tal de fer més àgils les vostres gestions i disposar en tot moment de tota la informació.

catàleg de procediments

Informes relatius als procediments administratius que són competència de les àrees i organismes autònoms de caràcter administratiu de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

 més informació  més informació

 

Divendres, 21 Novembre 2014 00:00

Avís legal

Escrit per

Avís legal de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

En compliment amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informam què:

 • El domini www.santllorenç.es és titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, i es tracta d'un lloc web posat a disposició de qualsevol usuari/a amb l'objectiu de subministrar informació dels diferents serveis i gestions pròpies de l'organització municipal.
 • L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb CIF P-0705100-F, és una Administració Local domiciliada als efectes de la present informació a: la Plaça de l'Ajuntament, número 1, 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)

Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)
Telèfon: 971 838 393 · Fax: 971 838 094
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, software, links i resta de continguts audiovisuals o sonors i codi font...), estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que apareixi en aquest lloc web és propietat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'/la usuari/a té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits a l'apartat anterior sense autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. S'autoritza la impressió i descàrrega d'extractes dels continguts d'aquest lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat.

En aquest lloc web oficial l'/la usuari/a podrà trobar diversos enllaços que el conduïran a pàgines web independents d'aquesta amb la finalitat de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb la nostra organització municipal i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual què, en el seu cas, puguin correspondre als seus autors. Així i tot, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços. Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, previa sol·licitud i autorització d'aquests, hauran de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

L'/la usuari/a s'abstindrà d'utilitzar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol tipus de dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització de la seu Web i/o els seus continguts.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d'aquesta pàgina Web, ni del contingut i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti a la seu Web o de la que es remeti a partir dels enllaços i altres sistemes. Els continguts proporcionats mitjançant aquesta pàgina Web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l'ús què d'aquests pugui l'/la usuari/a i les eventuals conseqüències, mals o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'/la usuari/a. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap tipus de responsabilitat per mals i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar-se per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris/es accedir a llocs Web que perteneixen i/o són gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produïr qualsevol tipus de mals en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret d'exercir les accions legals que consideri adients derivades de qualsevol dels usos ilícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

requisits tecnològics

Escrit per

1. Certificats digitals

Per tal de registrar l'entrada telemàtica de documents al Registre Electrònic, o en aquells tràmits on es requereixi identificació i/o signatura electrònica, caldrà fer ús d'un certificat vàlid de la relació de certificats acceptats.

2. Sistemes operatius suportats

La compatibilitat dels serveis oferts a la seu electrònica de l'Ajuntament està garantida per a equips:

 • Windows XP (32 i 64 bits)
 • Windows 7 (32 i 64 bits)

3. Navegadors suportats

Els serveis de la seu electrònica de l'ajuntament estan desenvolupats per a ser compatibles amb els navegadors:

 • Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior

4. Java

Per a aquells tràmits que requereixin la signatura electrònica, és necessari que l'equip tingui instal·lat Java versió 7 (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads), així com habilitar l'execució de Java i descàrrega d'applets en la configuració del navegador.

5. JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

certificats acceptats

Escrit per

Identificació dels ciutadans

Actualment, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar admet els següents sistemes d'identificació per a tots els ciutadans:

 • DNI Les persones físiques poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat en les seves relacions per mitjans electrònics amb l'Ajuntament. El règim i efectes de dit document es regeix per la seva normativa reguladora.
 • Certificat de la FNMT Els ciutadans també podran utilitzar el certificat Clase 2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre quan sigui necessari garantir l'autenticitat i la integritat dels documents signats i el tràmit que vulguin dur a terme exigeixi el grau de seguretat ofert per aquest certificat, que permet la emissió d'una signatura avançada.

Sistemes de signatura electrònica en relació amb els diferents tràmits

L'Ajuntament publicarà a la seu electrònica la relació de sistemes de signatura admesos, vinculats als diferents tràmits que poden realitzar-se electrònicament amb l'Ajuntament, en funció del grau de seguretat que requereixi el tràmit, seguint el criteri de la proporcionalitat entre el tràmit i el nivell de seguretat exigit a la signatura.

Dimecres, 12 Novembre 2014 00:00

certificat de seu i relació de segells electrònics

Escrit per

Identificació de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Identificació de la Seu Electrònica

Aquesta seu s'identifica mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat de dispositiu segur que identifica el domini de la seu i que ha estat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J). En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre dóna garanties de l'autenticitat del lloc, així com la titularitat del certificat a nom de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i les dades de l'emisor.

Podeu comprovar la validesa d'aquesta Seu Electrònica en el validador de la FNMT.


Sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada

Amb certificat de segell d'òrgan emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CIF Q-2826004-J) s'efectua:

 • Generació de còpies autèntiques de sol·licituds, escrits o comunicacions lliurades al registre telemàtic.
 • Signatura de les actuacions administratives automatitzades per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

administració electrònica

Escrit per

 

Els darrers anys, amb l'entrada a l'era Internet a les administracions públiques, aquestes han experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament de la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics.

L'Administració electrònica és el model d'Administració pública basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l'Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions.

L'Administració electrònica a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aportarà beneficis importants, tant per a la ciutadania com per al mateix Ajuntament.

Mateu Puigròs Sureda

 

Per a la ciutadania:

accesibilitat als serveis públics 24 hores x 7 dies
simplicitat en les tramitacions amb l'Ajuntament
rapidesa i agilitat en l'obtenció del servei requerit
eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l'Ajuntament
aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació de l'accés a les noves tecnologies...
 

Per a l'Ajuntament:

millora del servei i, per tant, de la imatge de l'Ajuntament
millora de l'eficiència interna
integració dels diferents canals de prestació
foment de l'ús generalitzat de les noves tecnologies
generació de fortes economies d'escala (costos de transacció més baixos)
impuls profund de la transformació de l'Ajuntament

En aquest espai podeu conèixer una mica més prop què és l'administració electrònica, com funciona a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, com podeu relacionar-vos electrònicament amb l'Ajuntament, etc.

Dijous, 06 Novembre 2014 00:00

carpeta del ciutadà

Escrit per