Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 06 Juliol 2015 08:34

Declaració cadastral d'alteració de titularitat

Escrit per 
Valorar aquest article
(0 vots)

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titularitat del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de parquiing, traster, vivenda unifamiliar, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'ús de fruit o un dret reial sobre un bé immoble.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament no és obligatòria, per part del comprador, si la transmissió s'ha formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de la transmissió.

qui ho pot sol·licitar?

 

La persona propietària del bé immoble fins a la data de la transmissió, la nova persona propietària o la que les representi degudament autoritzada.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'ús de fruit o un dret reial sobre un bé immoble, sempre i quan la transmissió no s'hagi formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o s'hagi sol·licitat la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos comptats a partir de la data de transmissió.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • Escriptura notarial de propietat o acta del registre de la Propietat on consti la descripció completa de l'immoble.

Cal saber que:

 • Si s'envia la documentació per correu postal, caldrà lliurar fotocòpies dels documents. Posteriorment, la Hisenda Municipal us podrà demanar els originals de la documentació presentada.
 • Si s'aporta la documentació presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana, caldrà presentar els originals i lliurar fotocòpies dels documents.
imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment o per correu postal, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
 • El canvi de titularitat de l'impost és efectiu des del momnet en què l'Ajuntament us el confirmi, però la persona obligada a pagar el rebut de l'IBI és la propietària del bé immoble a dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió. És a dir, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.
recursos
 •  Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional o Local.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
 • Ordre EHA/3482/2006, de 19 d'octubre, per la qual s'aproven els models de declaració d'alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals.
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Llegir 3265 vegades Darrera modificació el Dimarts, 07 Juliol 2015 10:50