processos selectius de personal

Documents Anunci convocatòria i bases BOIB Desistiment de la tramitació del procediment selectiu Anunci Desistiment del procediment selectiu BOIB
Documents Anunci convocatòria i bases BOIB Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos Anunci correcció error material BOIB Aprovació de la llista definitiva d'admesos…
Documents Anunci convocatòria i bases BOIB Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos Acta de la…