descripció Aquest procediment permet presentar factures referents al compliment total o parcial d'obres, subministraments o serveis prestats per empreses i…
Modalitat per Internet Amb certificat digital a la carpeta del ciutadà de la seu electrònica Sense certificat digital cumplimentant la…
descripció El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titularitat del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI). Cal…
Dimecres, 19 Octubre 2016 09:13

Sol·licitud / instància genèrica

descripció És un formulari / document normalitzat per presentar qualesevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l'Ajuntament. Podeu…
descripció Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, reforma, ampliació, modificació o demolició. Té per objecte autoritzar la…